Take a fresh look at your lifestyle.

اسعار السيارات 2023

  • سعة محرك السيارة: 3.5 لتر
  • القوة الحصانية: 295
  • العزم: 357 نيوتن / متر
  • بلد التصنيع: اليابان
  • نوع السيارة: كروس اوفر
  7.5
  • سعة محرك السيارة: 3.5 لتر
  • القوة الحصانية: 279 حصان
  • العزم: 362 نيوتن / متر
  • بلد التصنيع: اليابان وتجمع في كندا
  • نوع السيارة: سيدان
  7.5
  • سعة محرك السيارة: 3.5 لتر
  • القوة الحصانية: 437 حصان
  • العزم: 649 نيوتن/ متر.
  • بلد التصنيع: اليابان
  • نوع السيارة: بيك اب
  7.5
  • سعة محرك السيارة: 2.5
  • القوة الحصانية: 176 حصان
  • العزم:
  • بلد التصنيع: اليابان
  • نوع السيارة: كروس اوفر
  7.5
  • سعة محرك السيارة: غير معروف
  • القوة الحصانية: غير معروف
  • العزم: غير معروف
  • بلد التصنيع: اليابان
  • نوع السيارة: تويوتا
  7.5
  • سعة محرك السيارة: 1.5 لتر
  • القوة الحصانية: 149
  • العزم: 255 نيوتن / لتر
  • بلد التصنيع: امريكا
  • نوع السيارة: كروس اوفر
  7.5
  • سعة محرك السيارة: 2000 سي سي
  • القوة الحصانية: 223
  • العزم: 360 نيوتن / متر
  • بلد التصنيع: الصين
  • نوع السيارة: Suv
  7.5
  • سعة محرك السيارة: 2 لتر
  • القوة الحصانية: 577 حصان
  • العزم: 900 نيوتن
  • بلد التصنيع: امريكا
  • نوع السيارة: كروس اوفر
  7.5
  • سعة محرك السيارة: 2 لتر
  • القوة الحصانية: 245 حصان
  • العزم: 350 نيوتن متر.
  • بلد التصنيع: اليابان
  • نوع السيارة: تويوتا كراون 2023
  7.5
  • سعة محرك السيارة: 2 لتر
  • القوة الحصانية: 189 حصان
  • العزم: 281 نيوتن
  • بلد التصنيع: فرنسا
  • نوع السيارة: Mini Cooper SE 2022
  7.5
  • سعة محرك السيارة: 1600 سي سي
  • القوة الحصانية: 139 حصان
  • العزم: 264 نيوتن
  • بلد التصنيع:
  • نوع السيارة: هيونداي كونا
  7.5
  • سعة محرك السيارة: 2 لتر
  • القوة الحصانية: 181
  • العزم: 315 نيوتن / متر
  • بلد التصنيع: اليابان
  • نوع السيارة: هوندا ZR-V
  7.5